Lughnalynn
ffffffff

De Wiccan Rede

Op heksenrecht zul je bouwen,
in ware liefde en vol vertrouwen.
Leef en laat andere leven,
houd maat bij nemen en bij geven.

De cirkel zul je drie maal keren,
en al het boze eruit weren.
Je spreuken zijn gevat in rijm,
en zullen daardoor werkzaam zijn.

Een vriendelijk oog, aanraken teer,
toehoren voor spreken, dat is de leer.
De Wassende Man vraagt rechtsom en even,
dans dan en breng het pentakel tot leven.

Maar huilt een weerwolf bij Ijzerhard,
draai links bij de Maan in 't laatste kwart.
Is de Maangodin in haar nieuwe stand,
druk dan twee kussen op haar hand.

Wees gereed bij Volle Maan,
hartstocht mag haar weg dan gaan.
Staat de stormwind krachtig noord,
srijk het zeil en sluit de poort.

De zuidenwind doet harten ontbloeien,
ook jij kunt dan van liefde gloeien.
Wind uit het oosten brengt nieuws aan 't licht,
bereid je voor, feest is in zicht.

Heeft de westenwind de heerschappij,
voor dolende zielen is het onrustig tij.
Negen houtblokken onder de ketel zijn goed,
verbrand ze snel in zachte gloed.

De wijze boom der Godin telt jaren veel,
breng hem schade toe, dan is haar vloek je deel.
Komt het jaarwiel bij Beltane te staan,
steek dan de vreugdevuren aan.

Is het rad bij Joel beland,
ontsteek de fakkels, Pan heerst in 't land.
Verzorg de planten toegewijd,
met de zegen der Godin word je verblijd.

Het kabbelende water is je geweten,
werp een steen om niet te vergeten.
In nood zul je je waardig weren,
en geen bezit van je naaste begeren.

Laat je niet met de dwazen in,
't is slecht voor jezelf en heeft heen zin.
Zijn welkom en afscheid warm getoond,
met geluk in 't hart wordt je beloond.

Door de Wet van Drie laat je je leiden,
drievoudig goede en drievoudig slechte tijden.
Wanneer tegenspoed je het licht beroofd,
draag dan een ster voor op je hoofd.
Wie je liefhebt, zul je niet bedriegen,
anders zullen zij ook jou beliegen.
Nog acht woorden, neem die niet mild,
SCHAADT HET NIET, DOE DAN WAT JE WILT.

Design and contents © 2003..2004 Lughnalynn.com